Phát hiện vi sinh vật sống trong bụi sao chổi bám ISS

Hiện tại cũng trong phát hiện mới nhất, NASA lại tiếp tục hoài nghi về công bố này.
Trong 19 mẫu bụi thu thập trong vũ trụ, có rất nhiều mẫu là bụi và trong bụi đó có thể chứa rất nhiều vi sinh vật dạng sống đang sống.

Dự án mới
Cơ quan Vũ Trụ Nga vừa công bố, họ bắt đầu thực hiện dự án khám phá vũ trụ mới và bắt đầu với các mẫu bụi bám trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS.
Bụi sao chổi có thể chứa rất nhiều vi sinh vật dạng sống đang sống
Cơ quan này nó rằng, trong 19 mẫu bụi thu thập, có rất nhiều mẫu là bụi sao chổi và trong bụi đó có thể chứa rất nhiều vi sinh vật dạng sống đang sống.

Sinh vật phù du biển trên vũ trụ
Tuy nhiên, đây không phải là phát hiện đầu tiên khi mà vài năm trước đây cũng có một vị lãnh đạo của sứ mệnh quỹ đạo Nga tên là Vladimir Solovyev cho biết ông đã tìm ra sinh vật phù du biển trên vũ trụ.

NASA bác bỏ giả thuyết này
Nhanh chóng sau đó, NASA bác bỏ và khẳng định rằng, cách phân loại, nhận diện các sự sống vi sinh vật cổ trong vũ trụ của Nga là chưa chuẩn xác vừa chưa có căn cứ, cơ sở phân loại rõ ràng. Bởi phần lớn chúng là những cấu trúc phức tạp chứ không hề đơn giản để mà nhận diện.

NASA lại tiếp tục hoài nghi về công bố này
Hiện tại cũng trong phát hiện mới nhất, NASA lại tiếp tục hoài nghi về công bố này.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *