Nghệ thuật tạo ra những sản phẩm từ dây mạ kẽm

Dây thép mạ kẽm được dùng để làm những hàng rào họ được cũng gọi là vòng xích tránh né.. Nhưng nghệ sĩ Anh Ivan Lovatt này tìm thấy sự sử dụng khác. Để làm nên tác phẩm cần tài năng và một trí tưởng tượng lớn

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *