Kỷ lục của người có bộ râu khỏe nhất hành tinh

Ông có thể dùng râu của mình để nâng một người phụ nữ 63,2 kg cách mặt đất 10 cm trong buổi biểu diễn được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2007.


Đó là ông Antanas Kontrimas người Lithuania. Ông có thể dùng râu của mình để nâng một người phụ nữ 63,2 kg cách mặt đất 10 cm trong buổi biểu diễn được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2007.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *